Arhiiv-2014

Infopäev 28. novembril

28. novembril 2014 kell 10-14 toimub Pollis teadmistepõhiste tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskuse infopäev taimset tooraine kasvatavatele ja kasutavatele ettevõtjatele.

Koolitust viivad läbi Uko Bleive, Hans Neppo, Hedi Kaldmäe ja Piret Raudsepp.
Infopäeval antakse ülevaade äsja valminud teadmistepõhiste tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskuse analüüsi- ja tehnoloogiaüksuse tegevusest, seadmetest, teenustest ja koostöövõimalustest:

  • taimse tooraine ja töötlemisjääkide  kasutamisvõimalused, erinevaid ekstraktsiooni- ja kuivatustehnoloogiad
  • ekstraktide kasutamine toidulistes ja mittetoidulistes (kosmeetika) toodetes
  • bioaktiivsed ühendid erinevates toiduainetes
  • tervise- ja toitumisalased väited ning info kajastamine pakendil

Infopäeva korraldamist rahastab PRIA MAK 1.1. meetmest ning osalemine on tasuta, kuid piiratud osalejate arvu tõttu on vajalik eelnev registreerimine telefonil 50 61316, e-post piia.paaso@emu.ee või koolituse korraldaja, Viljandimaa Põllumajanduse Nõuandeühingu e-postil nouandeyhing@vpnu.ee

Polli teadmistepõhiste tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskuse pidulik avamine

14. novembril 2014 algusega kell 12 toimub teadmistepõhiste tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskuse pidulik AVAMINE. Palume teil varakult aeg broneerida ja ootame kõiki oma partnereid Polli. 

Infopäev

30. oktoobril 2014 algusega kell 10 toimub Polli aiandusuuringute keskuses tootearendusalase koostöö võimaluse tutvustav infopäev põllumajandussaaduste tootjatele ja toiduainetööstustele.

Õppepäev koosneb praktilisest osast Polli aiandusuuringute keskuse pilootsete tootmisseadmetega tootearendusköögis, demonstreeritakse erinevaid tehnoloogilisi protsesse ja teadmistepõhise tootearendusalase koostöö võimalusi, sealhulgas:

  • senine koostöö tootearenduse valdkonnas, toodete ja protsesside tutvustamine
  • ohutus- ja tervisekaitsenõuded tootearendusprotsessis osalemisel
  • tootmisköögi võimaluste tutvustamine ja praktiline seadmete funktsionaalsuse demonstreerimine
  • tooraine käsitlemise, säilitamise ja hoiustamise võimalused Polli aiandusuuringute keskuse hoidlates
  • koostöövõimaluste arutelu.

Infopäeva korraldab Viljandimaa Põllumajanduse Nõuandeühing ning rahastatakse PRIA MAK 1.1 meetmest. Info ja registreerumine nouandekeskus@vpnu.ee või telefonil 433 3608.

Sellele järgnevad novembris samale sihtgrupile mõeldud teadmistepõhiste tervise- ja loodustoodete tehnoloogia- ning analüüsiüksuse koostöövõimalusi tutvustav infopäev, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli koostöövõimalusi tutvustav infopäev ning jaanuaris 2015 koostöö rahastamise võimalusi tutvustav infopäev.

Ettevõtjate päev Pollis 2014

9. oktoobril 2014 toimub Tartu ettevõtlusnädala 2014 raames Pollis ettevõtjate päev. Info ja registreerumine Tartu Linnavalitsuse ettevõtluse osakonna kodulehel. Ettevõtluspäevale toob huvilised Tartust buss, piisava hulga huviliste korral kaks bussi. Rohkem kui tund aega kestva sõidu ajal näitame bussis erinevaid Viljandi ja Tartumaad, ettevõtlust ja Polli tegevust tutvustavaid videoklippe.

Rohevik 2014

25. septembril 2014 toimub Tartus Eesti Maaülikooli peahoones Roheviku foorum „Biomajandus. Väärtusahelad metsanduses ja põllumajanduses“, kus Aret Vooremäe teeb ettekande teadmistepõhiste tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskusest ning Uko Bleive ja Piret Raudsepp tutvustavad keskuse seadmeid, koostöövõimalusi ja teenuseid.

Polli aiandusuuringute keskusel tuli müügile uus õuna-astelpaju mahl

Polli maius pürgib turule!